U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Aanbod

Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind, biedt Samsam een breed en gevarieerd aanbod met betrekking tot psychodiagnostiek, behandeling en begeleiding.

 

Psychodiagnostiek

Samsam kan uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek verrichten naar:

 • de cognitieve ontwikkeling van het kind
 • de sociaal-emotionelel ontwikkeling van het kind
 • de psychoseksuele ontwikkeling van het kind (vanaf ongeveer vier jaar)
 • gezinsrelaties

 

Dit onderzoek wordt verricht met behulp van interviews, vragenlijsten, spelobservaties, ouder-kindobservaties, schoolobservaties, psychodiagnostisch materiaal. Soms wordt tijdens de observaties gebruik gemaakt van video om zo beter in kaart te brengen wat er aan de hand is. Dit wordt van te voren met u besproken.

 

Behandeling en begeleiding

Samsam heeft verschillende mogelijkheden voor begeleiding en behandeling. Te denken valt aan:

 • spelpsychotherapie
 • spelbegeleiding
 • Floorplay
 • ouderbegeleiding
 • psycho-educatie
 • identiteitsversterkende gesprekken
 • praktische opvoedondersteuning
 • sociale vaardigheidstraining
 • samenwerken met leerkrachten

 

"Pjotr (10 jaar) heeft ADHD. Hij is druk in de klas en kan moeilijk zijn werk afmaken. Met zijn broertje maakt hij veel ruzie en hij luistert slecht. Wat heeft Pjotr thuis en op school nodig om beter te kunnen functioneren?"